Dotacja

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zadanie: "Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej".

W dniu 03.02.2023 firma „KOSTRO” podpisała umowę na dofinansowanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na realizację Projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY POPRZEZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABEZPIECZJĄCYCH ORAZ SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKÓW”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy naszych pracowników na stanowiskach Montera Montażu Konstrukcji oraz Pracownika Wysokościowego – Metrologa.

W ramach Projektu firma zakupiła:

  1. Rusztowania przejezdne
  2. Detektory 4-gazowe
  3. Sprzęt alpinistyczny

Planowane efekty projektu:

  1. Uzyskane dofinansowanie pozwoli nam znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk w obszarze prac na wysokościach (w tym z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego) oraz ryzyk związanych z narażeniem na toksyczne gazy i opary z rurociągów i instalacji przesyłowych.
  2. W ujęciu długofalowym inwestycja pozwoli na zmniejszenie zagrożenia pojawienia się efektów zdrowotnych narażenia na toksyczne gazy i opary (choroby układu oddechowego i inne), jak również ryzyka związane z możliwością upadku z wysokości, w postaci chorób przewlekłych, co spowoduje zmniejszenie kosztów społecznych.

 

DOFINANSOWANIE: 75 089,36 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 108 944,21 zł